4. Izborna Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo

4. Izborna Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo će se održati u subotu 06.…