2 Međunarodni Kongres hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine

21.-23. Oktobar 2016.

Hotel Hollywood

Detaljnije informacije možete pronaći na stranici Kongresa.