Skupština

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Izvod iz statuta

Član 23.

Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo je najviši organ Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva.

Član 23.

Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo je najviši organ Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva.

Član 24.

Skupština Društva bira predsjednika, potpredsjednika, glavnog urednika društvenih glasila (u daljem tekstu: glavnog urednika) i članove stalnih upravnih tijela, tj. Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti. Mandat predsjednika Skupštine, glavnog urednika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti traje dvije godine. Za članove upravnih organa Društva biraju se ugledniji i aktivniji članovi.

Predsjedništvo skupštine:

Dragan Krešić, predsjednik Skupštine

Šaćira Mandal, zamjenik predsjednika Skupštine

Fehim Korać, glavni i odgovorni urednik društvenih glasila