Sud časti

SUD ČASTI

Izvod iz statuta

Član 42.

Sud časti je etički i kontrolni organ Društva koji odlučuje o odgovornosti redovnih i vanrednih članova Društva za povrede pravila struke, povrede pravila profesionalne etike i u slučajevima nesuglasnosti ili sukoba između članova Društva, kao i između članova Društva i organa Društva.

Članovi suda časti:

Nurudin Avdić, član

Milka Maksimović, član

Meliha Zejnilagić Hajrić, član