Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR

Izvod iz statuta

Član 32.

Upravni odbor sastavljen je od 7 članova, predsjednika Društva, potpredsjednika, sekretara, blagajnika, glavnog urednika javnih glasila, te još dva redovna člana Društva. Pored tih stalnih članova, u radu Upravnog odbora ravnopravno učestvuju i čelnici podružnica i sekcija, kao i predstavnici srodnih stručnih društava, ali samo onda kada se raspravlja o pitanjima iz njihovog područja djelovanja, bez prava odlučivanja.

Članovi upravnog odbora:

Jelena Ostojić, predsjednik

Selma Burović, zamjenik predsjednika

Selma Korać, sekretar društva

Sabina Begić, blagajnik

Safija Herenda, urednik glasila

Dinaida Tahirović, član

Anes Krečo, član