Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

Izvod iz statuta

Član 38.

Radi što neposrednije kontrole rada, poštivanja statutarnih i drugih akata, finansijske kontrole, zaštite imovine i drugih prava i obaveza, Skupština bira Nadzorni odbor (predsjednika i dva člana). Nadzorni odbor tokom svog dvogodišnjeg mandata nadzire poslovanje Društva, te o svom radu, i svemu zapaženom podnosi godišnji izvještaj Skupštini.

Članovi nadzornog odbora:

Nevzeta Ljubijankić, predsjednik

Mustafa Memić, član

Nermina Korać, član