Statut Društva

Društvo kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo je registovano kod Ministarstva pravde i uprave dana 03.02.2000. godine.

Statut Društva je usvojen na sjednici skupštine društve dana 11.03.2013. godine.

STATUT DRUŠTVA