4. Izborna Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo

4. Izborna Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo će se održati u subotu 06. aprila 2019. godine u 10:00 sati, u hemijskom amfiteatru (amfiteatar Mladen Deželić), Odsjek za hemiju, PMF

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izbor radnog predsjedništva;
2. Izbor zapisničara;
3. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
4. Usvajanje Zapisnika sa 6. Redovne Skupštine Društva;
5. Usvajanje Izvještaja o radu Društva za 2018 godinu;
6. Izbor članova Skupštine Društva;
7. Izvještaj o radu prethodne Skupštine;
8. Izbor članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti Društva;
9. Razno.

Prijedlozi i kandidature za pozicije u tijelima Društva se mogu dostaviti na email sekretara  dktks.sekretar@gmail.com

Predsjednik Upravnog Odbora
Lejla Klepo