2. Izborna Skupština Društva

2. Izborna Skupština Društva kemičara i tehnologa će se održati u subotu 14. februara 2015. godine u 11:00 sati, u hemijskom amfiteatru (amfiteatar Mladen Deželić),
Prijedlog dnevnog reda:
1. Izbor radnog predsjedništva;
2. Izbor zapisničara;
3. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
4. Usvajanje Zapisnika sa 2. Redovne Skupštine Društva;
5. Izbor članova Skupštine Društva, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i
Suda časti Društva;
6. Razno.
Komisija za pripremanje Izborne Skupštine Društva koja je izabrana na 2. Redovnoj Skupštini Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo u konsultaciji sa jednim dijelom članstva  dala je svoje prijedloge kandidata za članove Skupštine Društva, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti Društva.
Prijedlog Izborne Komisije se također nalazi u prilogu.
Svaki od članova Društva može dostaviti putem e-maila ( dktks.sekretar@gmail.com) ili lično kod sekretara Društva svoje prijedloge za sva ili neka tijela Društva najkasnije do 09.02.2015. godine.

Vanredna Skupština DKTKS

DRUŠTVO KEMIČARA I TEHNOLOGA KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, 06.05.2016.

Vanredna Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo (prema čl. 26 Statuta DKTKS) će se održati u ponedjeljak 23. maj 2016. godine u 17:00 sati, u učionici 123/I (Odsjek za hemiju), PMF.

Prijedlog dnevnog reda:

  1. Razrješenje dužnosti blagajnika i imenovanje novog blagajnika DKTKS
  2. Razmatranje informacija o toku organizacije Kongresa (2nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina)

 

Predsjednik Upravnog Odbora Edhem Mulaosmanović