5. Izborna Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo

5. Izborna Skupština Društva kemičara i tehnologa Kantona Sarajevo će se održati u utorak 20. decembra 2022. godine u 16:30 sati, u učionici 229/II, Odsjek za hemiju, PMF

Prijedlog dnevnog reda :

1. Izbor radnog predsjedništva;

2. Izbor zapisničara;

3. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

4. Izbor članova Skupštine Društva;

5. Izbor članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti Društva;

6. Razno.

Predsjednik Upravnog Odbora

Lejla Klepo